afb.

Sint Corneliushekel

Parklaan

Cultuurhistorische inventarisatie

St. Corneliushekel

door Bram Steketee

77
78
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 77-78
Sasse van Ysselt

S. Cornelishekel

29
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 29
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De waterpoort, de S. Cornelishekel genaamd
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 29
 
1996

D. Hoogma en A. Steketee

De waterinlaatpoorten
's-Hertogenbosch Waterstad (1996) 82
 
2000

Bram Steketee

St. Corneliushekel
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 77-78
 
Stadsrekeningen
1631 Kapittel 21.
Stads regering doet den dam bij St. Cornelis Hekel aan de Vuchterpoort, verleggen, omdat de stroom der Dieze aldaar geheel werd opgehouden en vervalscht, tot groot nadeel en ongemek van de gemeente, die deswegens menigvuldige klagten deed.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1631-1632. Deel 2, blz 1373
 
1635 Kapittel 27.
Werken aan de kruisbroeders- en den eenen vleugel van St. Cornelis-hekel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1635-1636. Deel 2, blz 1398
 
Tekeningen
1880 Gemeentelijk bestek nummer 2, dienst 1880
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56, 142, 191, 232

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 162

n: vermelding in een voetnoot