afb. Onbekend

Rode Sluis

Gewande, Krommenhoek

Cultuurhistorische inventarisatie

Rode Sluis

door Bram Steketee

64
65
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 64-65
Archiefstukken
1905

Provinciaal Bestuur van Noordbrabant (G No. 119)

Verbeteringswerken aan "de Roode Sluis", 4 juli 1905
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
2000

Bram Steketee

Rode Sluis
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 64-65
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 80, 147, 170, 178, 198

n: vermelding in een voetnoot