afb. A.F.A.M. Wetzer, 30 oktober 2008

Oliebaksluis

Oliemolensingel

Bij de restauratie van de waterpoort 'Aen den Boom' werd aan de Dommelzijde, achter het loszittende metselwerk, de gemetselde toog van de toegang naar de Oliebaksluis zichtbaar. Deze sluis speelde een belangrijke rol in het handhaven van het waterpeil in de stadsgrachten en als opstuwingswerk bij een eventuele strategische inundatie. Bij de restauratie werd de gemetselde toog naar de Oliebaksluis weer zichtbaar gemaakt en de toegangsopening over enkele meters zichtbaar gemaakt.
Peter Verhagen, 'De Binnendieze van 's-Hertogenbosch' (1998) 195
Afbeeldingen

31 oktober 2008

31 oktober 2008
   
Archiefstukken
1828

Provinciaal Bestuur van Noordbrabant

Ontwerp ter bevrijding den Stad 's-Hertogenbosch van inundatie in het winter seizoen, 7 jan 1828
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
2017

Piet-Hein van Halder

Historie : Verdwenen en vergeten
Bossche Kringen 3 (2017) 39-44
 
Tekeningen

7 januari 1828

7 januari 1828
   
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 143, 198

n: vermelding in een voetnoot