afb.

Kruisbroedershekel

Spinhuiswal

Een waterinlaat, met in dit geval een schuif, waardoor een deel van het Dommelwater de stad instroomt. De Binnendieze zoals de rivier binnen de stad heet loopt onder het koor van de St. Cathrien of Kruiskerk door en deze tak van de Binnendieze wordt ook wel Kerkstroom genoemd. Vanzelfsprekend had deze hekel een functie bij het stellen van de inundatie maar ook na 1874 bij de beheersing van de waterstand in de stad.
Vestingwandelingen
Cultuurhistorische inventarisatie

Kruisbroedershekel

door Bram Steketee

75
76
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 75-76
Sasse van Ysselt

De Kruisbroedershekel

29
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 29
Artikelen
1996

D. Hoogma en A. Steketee

De waterinlaatpoorten
's-Hertogenbosch Waterstad (1996) 82
 
2000

Bram Steketee

Kruisbroedershekel
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 75-76
 
2001

N.N.

Kruisbroedershekel
KringNieuws 6 (2001) 15
 
2002

Ronald van Genabeek

Resultaten archeologisch onderzoek Kruisbroedershekel
KringNieuws 5 (2002) 3-5
 
2003

Eric Borrias

De wraak van de Hekel
KringNieuws 1 (2003) 15-16
 
2003

C.J. Limonard

Korte mededelingen over historische vestingen en voormalige verdedigingswerken. 's-Hertogenbosch
Saillant 2 (2003) 39-41
 
2003

N.N.

De veertiende-eeuwse stadsmuur bij de Kruisbroedershekel
KringNieuws 4 (2003) 12-13
 
Raadsbesluiten
2002

Opening Kruisbroedershekel

De Kruisbroedershekel, een belangrijk onderdeel van het project Vestingwerken, wordt op 28 juni 2002 officieel geopend. De vestingwerken kunnen de identiteit van de stad versterken en de verblijfskwaliteit en de belevingswaarde voor de bezoeker, bewoner en toerist sterk verhogen. Het college stelt vast het programma van de openingshandeling Kruisbroedershekel op 28 juni 2002 en de publieksmanifestatie rondom de Kruisbroedershekel op 29 juni 2002.
B&W Besluitenlijst 4 juni 2002
 
Stadsrekeningen
1635 Kapittel 27.
Werken aan de kruisbroeders- en den eenen vleugel van St. Cornelis-hekel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1635-1636. Deel 2, blz 1398
 
1637 Kapittel 27.
Betaling van de aannemingssom voor het maken der bres achter de kruisbroeders hekel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1637-1638. Deel 2, blz 1411
 
Tekeningen
1880 Gemeentelijk bestek nummer 2, dienst 1880.
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch, blz 75
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56-57, 59, 78, 93, 94, 123, 142, 191, 232

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 174

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 162

n: vermelding in een voetnoot