afb. Anoniem, 18e eeuw

Korenbrugsluis

De in 1735 aangelegde Korenbrugsluis waarmee de waterstand van de Binnendieze kon worden geregeld. Rechts de Molenstraat die naar de Uilenburg leidt.
A. Vos, ''s-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990' (1997) 37
Artikelen
1998

Peter Verhagen

De stuw in de Korenbrugstraat
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (1998) 53
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 138, 143, 198

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 37

n: vermelding in een voetnoot