afb. Gerard Monté, 6 april 1999

Keersluis De Grote Hekel

Hekellaan

Hoofdstroom van de Dommel.
Oorspronkelijk kwam hier via drie waterinlaten de hoofdstroom van de Dommel de stad binnen. De waterpoorten in de vestingmuur werden afgesloten met balken die in het water dreven en die voorzien waren van scherpe ijzeren punten. Ze leken wel wat op vlashekels en daar ontleenden de waterpoorten dan ook hum naam aan.
Bron:
~~~
De eerste vermelding van deze hekel is uit 1399.
Bron: De Binnendieze van 's-Hertogenbosch
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1399
Drie Heeckelen
Bossche Pracht 8 (blz 196)
1866
Gr Hekel
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Hekel (Groote)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Cultuurhistorische inventarisatie

Keersluis De Grote Hekel

door Bram Steketee

72
73
74
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 72-74
Sasse van Ysselt

Drie hekelen

30
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 30
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De waterpoort, eertijds de Drie hekelen, later de Groote Hekel genaamd
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 30
 
1996

D. Hoogma en A. Steketee

De waterinlaatpoorten
's-Hertogenbosch Waterstad (1996) 79
 
1998

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke. De waterpoort bij de 'Volderstrap'
KringNieuws 1 (1998) 5-6
 
2000

N.N.

De restauratie van de Hekelsluis en Hekelbrug door Koninklijke Van Drunen
Monumenten 10 (2000) 22
 
2000

P.J.J. van Dijk

Korte mededelingen over historische vestingen en voormalige verdedigingswerken. 's-Hertogenbosch
Saillant 2 (2000) 34-35
 
2000

Bram Steketee

Keersluis De Grote Hekel
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 72-74
 
2009

Gerry Brullemans

De Grote Hekel
KringNieuws 4 (2009) 2-3
 
2011

Erwtenman

Nieuwe deuren werken niet
Brabants Dagblad vrijdag 21 januari 2011
 
Kunstafbeeldingen

De Grote Hekel in 1853

Andreas Joannes van Opstal (1792-1858)
(olieverf op paneel, 34.0 x 43.0 cm)
's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum

Vroeger was deze waterpoort genaamd 'De Drie Hekelen'
Stadsrekeningen
1602 Kapittel 16.
Herstel der vestingmuur aan de drie hekels of zogenaamde groote Hekel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1150
 
Tekeningen
1880 Watervrijmakingsbestek nummer 1 van 1880.
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 73
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 53-54, 57, 63, 92, 93, 98, 109, 110, 140, 142, 144, 191, 192, 198, 207, 208, 209, 232

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38, 162, 165

n: vermelding in een voetnoot