afb. Onbekend

Blauwe Sluis

Gewande, Krommenhoek

Cultuurhistorische inventarisatie

Blauwe Sluis

door Bram Steketee

66
67
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 66-67
Rijksmonument

Krommenhoek

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2000

Bram Steketee

Blauwe Sluis
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (2000) 66-67
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 80, 105, 116, 146, 147, 148, 168, 170, 178, 179, 181, 224

n: vermelding in een voetnoot