Sluizen

algemeen

Cultuurhistorische inventarisatie

Sluizen en duikers

door Bram Steketee

52
53
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 52-54
Artikelen
2012

Ad Rijken

Plan om sluis Crèvecoeur op te graven
Brabants Dagblad woensdag 15 augustus 2012 | 25
 
Stadsrekeningen
1501 Kapittel 7 en 8.
Aanschrijving aan de Heemraden van Kessel c.a. tot herstel der sluis te Gewande, en het toemaken van het gat door het hooge water gespoeld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1501-1502. Deel 1, blz 59
 
1575 Kapittel 14.
Ontvang van schutgelden der Orthensche sluis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1575-1576. Deel 2, blz 910
 
1609 Kapittel 19.
Opneming der dijken en sluizen te Engel en Gewanden en der gaten te Engelen, Orthen, etc. gevallen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1194
 
1612 Kapittel 17.
Verbod dat niemand de sluisbalken van de verlaten of bakken mag optrekken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1612-1613. Deel 2, blz 1211
 
1621 Kapittel 21.
Dirk Dirkse van Erp, naar Holland gezonden tot opneming der sluizen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1621-1622. Deel 2, blz 1297
 
1626 Kapittel 22.
Model in hout voor eene sluis in de rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1626-1627. Deel 2, blz 1336
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 7, 57, 70, 80, 84, 91, 94, 95, 96, 100, 103, 105, 108, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 163, 164, 166, 168, 171, 172, 178, 179, 180, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 211, 220, 222

n: vermelding in een voetnoot