afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 augustus 2004

Peilschaal

Brede Haven

Rijksmonument

Peilschaal

Inleiding

De peilschaal is gelegen in de kademuur van de Brede Haven, nabij de brug bij de Oliemolensingel. Circa tien meter ten zuiden van deze brug bevindt zich een uitbouw in de kademuur, waarin een trap naar de aanlegsteigers is aangebracht. Aan de noordelijke zijde van deze uitbouw een uit 1899 daterende peilschaal. Deze is uitgevoerd in een Traditioneel-Ambachtelijke stijl.

Omschrijving

De hardstenen peilschaal is gevat binnen een aantal natuurstenen blokken, ingemetseld in de bakstenen kademuur. Op de peilschaal, die is opgebouwd uit verscheidene hardstenen blokken, is de waterstand ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil in centimeters en ellen aangegeven. Boven de peilschaal wordt de kademuur afgedekt door een natuurstenen lijst, waarop de tekst "Rijks Peilschaal boven N.A.P."

Waardering

De peilschaal is van algemeen belang. De peilschaal bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het vormt een illustratie van de waterstaatkundig-infrastructurele ontwikkelingen rondom 's-Hertogenbosch. De peilschaal bezit ensemblewaarde als bijzondere uitdrukking van de historisch-ruimtelijke relatie met de waterwegen in 's-Hertogenbosch. De peilschaal is tot slot van belang vanwege gaafheid en typologische en functionele zeldzaamheid.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2000

Bram Steketee

De peilschaal in de Binnenhaven
Bossche Bladen 1 (2000) 30-34