afb. Valentijn Klotz

Kleine- of Antoniushekel

ter hoogte van Bastion Baselaar

De Kleine Hekel in 1683. De Aa komt de stad binnen via de Kleine Hekel op de achtergrond. Op de voorgrond buigt de Dommel naar links en gaat over in de Groote Stroom. De pentekening is vermoedelijk gemaakt vanaf de voormalige Baseldonkse brug.
Hoogma en Steketee, ''s-Hertogenbosch waterstad' (1996) 81
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1866
Kl Hekel
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Hekel (Kleine)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Sasse van Ysselt

De Kleine hekel

31
Noten
1.Diarium van Van Vladeracken Handelingen alsvoren blz. 232.
2.Men zie hierover van Oudenhoven t.a.p. blz. 24.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 31-32
Verhagen

De Kleine Hekel

29
Noten
6.Gudde, C.J., p. 54.
Peter Verhagen, 'De Binnendieze van 's-Hertogenbosch' (1998) 29
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De waterpoort, genaamd de Kleine Hekel
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 31-32
 
1996

D. Hoogma en A. Steketee

De waterinlaatpoorten
's-Hertogenbosch Waterstad (1996) 81
 
Geschiedenis
1822 Gestart wordt met het graven van een kanaal tussen Den Bosch en Maastricht: de Zuid Willemsvaart.
De Zuid Willemsvaart wordt door de stad aangelegd, grotendeels over onbebouwd terrein. Slechts enige huizen bij het Hinthamereinde zullen verdwijnen en ook de Kleine Hekel wordt afgebroken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 39, 42, 54, 129, 142, 143, 191, 207, 208, 209

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 77, 81

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38

n: vermelding in een voetnoot