afb. A.F.A.M. Wetzer, 31 augustus 2008

Duiker in Jachtsloot

Ter hoogte van de gebouwen van het Koning Willem I college

Cultuurhistorische inventarisatie

Duiker in Jachtsloot

door Bram Steketee

81
82
Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch (Utrecht 2000) 81-82