Dijk bij Vucht

Vught

Stadsrekeningen
1570 Kapittel 22.
De dijk te Vucht, op last der Regering van 's Hertogenbosch, tot lossing van het hooge water bij- en in de Stad, doorgestoken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1570-1571. Deel 2, blz 850