Orthensedijk

Stadsrekeningen
1496 Kapittel 26.
De stad doet den Ortenschen dijk en den Waard aldaar bewaren.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1496. Deel 1, blz 29
 
1497 Kapittel 19.
Stads Orthensche dijk en stads waard aldaar, door Albert van de Water bewaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1497-1498. Deel 1, blz 36
 
1498 Kapittel 27.
De Orthenschen dijk een waard aldaar het eigendom der stad.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 45
 
1544 Kapittel 26.
De Orthenschen dijk eigendom der stad.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1544-1545. Deel 1, blz 626
 
1551 Kapittel 17.
Den dijk te Orthen tegen overstrooming bevestigd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1551-1552. Deel 1, blz 673
 
1552 Kapittel 18.
Den Orthenschen dijk door hoog water beschadigd, wordt door de stad hersteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1552-1553. Deel 1, blz 680
 
1559 Kapittel 18.
Bewaking der dijk te Orthen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1559-1560. Deel 1, blz 720
 
1567 Kapittel 19.
De Orthenschen dijk verhoogd en hersteld.
De gezwoornen van Orthen door Stads-Regering aangezegd, om den dijk voor den storm van het water te bewaren, waartoe ook de naburen van Rosmalen medewerken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1568-1700. Deel 2, blz 808
 
1569 Kapittel 22.
Den dijk te Orthen met een aangekocht schip naar de zijde van Hintham beschoeid.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1569-1570. Deel 2, blz 826
 
1569 Kapittel 14.
De dijk te Orthen beschoeid.
De dijk te Orthen met palen bezet.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1569-1570. Deel 2, blz 834
 
1569 Kapittel 17.
De dijken te Orthen hersteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1569-1570. Deel 2, blz 835
 
1570 Kapittel 22.
De dijk te Orthen van Stadswege tegen het hooge water behouden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1570-1571. Deel 2, blz 849
 
1572 Kapittel 22.
De wiel bij den oprij in den dijk te Orthen gespoeld en den dijk doorgeloopen.
Aanbesteding tot herstel van dien dijk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1572-1573. Deel 2, blz 878
 
1617 Kapittel 21.
De dijk te Orthen door hoog water beschadigd, wordt door de Stad hersteld.
Opmaking van den doorgebroken Dijk te Orthen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1617-1618. Deel 2, blz 1246
 
1618 Kapittel 10.
Herstelling aan den Orthenschendijk en aan de lange brug buiten de Orthenpoort.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1618-1619. Deel 2, blz 1250
 
1618 Kapittel 12.
Herstellingen aan den Orthenschendijk en betuining van het voetpad op dien dijk.
Herstellingen aan de Lange brug buiten de Orthenpoort en van de Orthenschendijk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1618-1619. Deel 2, blz 1250
 
1619 Kapittel 21.
Dijkaangelegenheden van Orthen en van den polder van der Eigen.
De Stad tracht de ordonnantie te doen intrekken, waarbij haar in den nieuwen dijk te Orthen, een merkelijk aandeel tot daarstelling en onderhoud wordt aangewezen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1619-1620. Deel 2, blz 1262, 1265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 43, 108, 123, 124, 126, 129, 145, 166, 169, 171, 183, 187, 212

n: vermelding in een voetnoot