Bossche Sloot

Stadsrekeningen
1540 Kapittel 113.
Opgraving van den Bossche sloot om dien voor turfschuiten bevaarbaar te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 573
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 35, 80, 99, 100, 131, 134, 145, 148, 149, 150, 155, 157, 172, 180, 194, 196, 199, 217

n: vermelding in een voetnoot