afb. Joh. Lansdaal, ca 1935

Aa

Artikelen
2008

Marieke von Berg

Paal en perk aan wrakken in Aa
Brabants Dagblad woensdag 18 juni 2008 (foto)
 
2012

'Afvoerputje' voor 74 kuub water per seconde of meer

Een jaar duurt het voordat de de rivier de Aa straks onder de nieuwe Zuid-Willemsvaart door gaat stromen. Een enorm bouwproject.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad zaterdag 2 juni 2012 | 30
 
2013

De Aa gaat in november ondergronds

Een kruising van waterwegen. De Aa schiet straks onder de nieuwe Zuid-Willemsvaart door.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 9 oktober 2013 | 32-33
 
2015

53 miljoen voor ‘droog’ Den Bosch

Voorkomen dat Dommel en Aa Den Bosch overspoelen, kost zeker 53 miljoen euro.
Frans van Halder | Brabants Dagblad zaterdag 25 april 2015 | 26-27
 
Boeken
1936

Jac.J.M. Heeren

Geschiedenis van de Rivier de Aa (Tot de oprichting van het Waterschap)
Gebroeders Juten | Bergen-op-Zoom 1936
 
Stadsrekeningen
1498

Kapittel 9

Aanschrijving aan de gemeenten langs de rivier de Aa tot Helmond, om Gedeputeerden te 's Hertogenbosch te zenden, ten einde te spreken over het verbreeden en uitdiepen dier rivier.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 43
 
1498

Kapittel 24

Betalingen aan arbeidsloon voor het afdammen der rivier de Aa, tot daarstelling van het verlaat op het Hinthamereinde, aan het verlaat zelf, etc.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 44
 
1519

Kapittel 10

 • Opgraving en ruiming der rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 348
 
1533

Kapittel 92

 • Het verleggen van de rivier de Aa door de stad 's Hertogenbosch.
 • De rivier de Aa door de stad 's Hertogenbosch gelegd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 503
 
1534

Kapittel 12

 • Brief aan Helmont en aan al de dorpen aan de rivier de Aa gelegen, om hunne gedeputeerden naar 's Hertogenbosch te zenden, om eene goede ordonnatie op die rivier te maken.
 • Plakaat aan Rosmalen, Hintham en den Dungen om te komen graven aan de rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 509-510
 
1535

Kapittel 97

Commissie om de Aa te onderzoeken ten einde die rivier van Helmont naar deze stad bevaarbaar te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 519
 
1535

Kapittel 98

 • Plakaat aan Hintham, Rosmalen, Berlicum en den Dungen om de rivier de Aa op te komen graven.
 • Oproeping van Gedeputeerden uit de dorpen langs de rivier de Aa gelegen om te 's Hertogenbosch te komen, ten einde eene ordonnantie op het vegen dier rivier vast te stellen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 521
 
1536

Kapittel 1

Eerste verpachting van de visscherij der rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 525
 
1539

Kapittel 12

Graafwerken in de rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 563
 
1539

Kapittel 26

Een gedeelte van den stroom der rivier de Aa, van de Hekel bij St. Anthonispoort tot de Hekel achter de Hinthamerstraat bij het huis van Bloijmans gegraven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 566
 
1544

Kapittel 14

Plakaat tot ruiming en het vegen der rivier de kleine Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 624
 
1545

Kapittel 111

Schouwing over de rivieren de Dommel en de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 633
 
1550

Kapittel 5

Aanschrijving der dorpen langs de rivieren de Aa en de Dommel om de rivieren te reinigen en te vegen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 669
 
1579

Kapittel 18

Een commissie zoekt de geschikste plaats tot het leggen van eene brug over de rivier de Aa, voor de ingezetenen van den Dungen en anderen aan dien uithoek, om door de Hinthamerpoort in de Stad te kunnen komen, aangezien de St. Anthonispoort toegebolwerkt zou worden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1000
 
1584

Kapittel 10

Drijf- of sluitbomen in de rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1048
 
1607

Kapittel 18

De voordijk der rivier de Aa en den weg naar den Dungen gemaakt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1181
 
1611

Kapittel 18

Schepenen en rentmeesters varen de rivier de Aa tot Berlicum op, ter zake van de visscherij.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1205
 
1621

Kapittel 16

Plakkaat op de stegen en wegen en octrooi om de rivier de Aa van hier naar Helmond bevaarbaar te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1295
 
1624

Kapittel 22

Bevaarbaarmaking van de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmont, om den turf uit de Peel, en ook andere waren, goedkoop te doen vervoeren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1319
 
1625

Kapittel 6

Aan Jonkh. Alexander van Cortenbach, Heer van Helmont, voor zijne medehulp om de rivier de Aa bevaarbaar te maken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1325
 
1625

Kapittel 22

 • Uitgaven van kosten voor het dirigeren en graven der nieuwe vaart door de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmond.
 • Commissie uit de regering, den Schout en anderen uit het kwartier van Peelland, over het graven van 's Hertogenbosch naar Helmond.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1326-1327
 
1625

Kapittel 23

 • Octrooi voor het maken der scheepvaart naar Helmond.
 • Commissie met den Schout van Aerle-Rixtel, om het graven der vaart in de Peel voor te bereiden en te verkrijgen, dat de heeren van Helmont en Rixtel door hunne sluizen doorvaart zoude verleenen, toestaan eenige verlaten te maken en dat de bruggen over de rivier de Aa zouden worden verhoogd.
 • Commissie met de heeren van Helmond en Rixtel en den Schout van Peelland over het graven der vaart naar Helmond.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1328-1329
 
1626

Kapittel 11

Omslag van 6000 gul. over geheel Peelland voor de fortificatien en brieven aangaande het verbreeden der rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1333
 
1626

Kapittel 21

Uitgaven aan kosten voor het dirigeren en graven der nieuwe vaart naar Helmont, het opmaken van de sluis te Rixtel en van het octrooi en de ordonnantie, om den turf uit de Peel door de rivier de Aa naar 's Hertogenbosch, te vervoeren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1334
 
1626

Kapittel 22

Model in hout voor eene sluis in de rivier de Aa.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1336
 
1627

Kapittel 21

Uitgaven voor het graven der nieuwe vaart door de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmond en van den dijk bij den Wiel en de gemaakte sluis te Rixtel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1339
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 8, 33, 35, 54, 90, 91, 94, 95, 96, 127, 128, 141, 142, 143, 164, 172, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 207, 220, 232

Jac. Heeren, 'Uit de geschiedenis van de rivier de Aa' in: Taxandria (1936) 237-253, 281-300, 307-324

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 167, 181, 190, 217, 248

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 81

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 62, 85

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 21, 62; 17-18 (2000-2001) 285

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 37, 38, 40, 41, 51, 68, 69, 163, 165, 166, 177, 282, 284, 298

n: vermelding in een voetnoot