afb. Joh. Lansdaal, ca 1935

Aa

Artikelen
2008

Marieke von Berg

Paal en perk aan wrakken in Aa
Brabants Dagblad woensdag 18 juni 2008 (foto)
 
2012

'Afvoerputje' voor 74 kuub water per seconde of meer

Een jaar duurt het voordat de de rivier de Aa straks onder de nieuwe Zuid-Willemsvaart door gaat stromen. Een enorm bouwproject.
Tilly van Uffelen | Brabants Dagblad zaterdag 2 juni 2012 | 30
 
2013

De Aa gaat in november ondergronds

Een kruising van waterwegen. De Aa schiet straks onder de nieuwe Zuid-Willemsvaart door.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 9 oktober 2013 | 32-33
 
2015

53 miljoen voor ‘droog’ Den Bosch

Voorkomen dat Dommel en Aa Den Bosch overspoelen, kost zeker 53 miljoen euro.
Frans van Halder | Brabants Dagblad zaterdag 25 april 2015 | 26-27
 
Boeken
1936

Jac.J.M. Heeren

Geschiedenis van de Rivier de Aa (Tot de oprichting van het Waterschap)
Gebroeders Juten | Bergen-op-Zoom 1936
 
Stadsrekeningen
1498 Kapittel 9.
Aanschrijving aan de gemeenten langs de rivier de Aa tot Helmond, om Gedeputeerden te 's Hertogenbosch te zenden, ten einde te spreken over het verbreeden en uitdiepen dier rivier.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 43
 
1498 Kapittel 24.
Betalingen aan arbeidsloon voor het afdammen der rivier de Aa, tot daarstelling van het verlaat op het Hinthamereinde, aan het verlaat zelf, etc.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 44
 
1533 Kapittel 92.
• Het verleggen van de rivier de Aa door de stad 's Hertogenbosch.
• De rivier de Aa door de stad 's Hertogenbosch gelegd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1533-1534. Deel 1, blz 503
 
1534 Kapittel 12.
• Brief aan Helmont en aan al de dorpen aan de rivier de Aa gelegen, om hunne gedeputeerden naar 's Hertogenbosch te zenden, om eene goede ordonnatie op die rivier te maken.
• Plakaat aan Rosmalen, Hintham en den Dungen om te komen graven aan de rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1534-1535. Deel 1, blz 509-510
 
1535 Kapittel 97.
Commissie om de Aa te onderzoeken ten einde die rivier van Helmont naar deze stad bevaarbaar te maken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1535-1536. Deel 1, blz 519
 
1535 Kapittel 98.
• Plakaat aan Hintham, Rosmalen, Berlicum en den Dungen om de rivier de Aa op te komen graven.
• Oproeping van Gedeputeerden uit de dorpen langs de rivier de Aa gelegen om te 's Hertogenbosch te komen, ten einde eene ordonnantie op het vegen dier rivier vast te stellen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1535-1536. Deel 1, blz 521
 
1536 Kapittel 1.
Eerste verpachting van de visscherij der rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1536-1537. Deel 1, blz 525
 
1539 Kapittel 12.
Graafwerken in de rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1539-1540. Deel 1, blz 563
 
1539 Kapittel 26.
Een gedeelte van den stroom der rivier de Aa, van de Hekel bij St. Anthonispoort tot de Hekel achter de Hinthamerstraat bij het huis van Bloijmans gegraven.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1539-1540. Deel 1, blz 566
 
1544 Kapittel 14.
Plakaat tot ruiming en het vegen der rivier de kleine Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1544-1545. Deel 1, blz 624
 
1545 Kapittel 111.
Schouwing over de rivieren de Dommel en de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1545-1546. Deel 1, blz 633
 
1550 Kapittel 5.
Aanschrijving der dorpen langs de rivieren de Aa en de Dommel om de rivieren te reinigen en te vegen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1550-1551. Deel 1, blz 669
 
1579 Kapittel 18.
Een commissie zoekt de geschikste plaats tot het leggen van eene brug over de rivier de Aa, voor de ingezetenen van den Dungen en anderen aan dien uithoek, om door de Hinthamerpoort in de Stad te kunnen komen, aangezien de St. Anthonispoort toegebolwerkt zou worden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1579-1580. Deel 2, blz 1000
 
1584 Kapittel 10.
Drijf- of sluitbomen in de rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1584-1585. Deel 2, blz 1048
 
1607 Kapittel 18.
De voordijk der rivier de Aa en den weg naar den Dungen gemaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1181
 
1611 Kapittel 18.
Schepenen en rentmeesters varen de rivier de Aa tot Berlicum op, ter zake van de visscherij.
Stads Rekeningen van het jaar 1611-1612. Deel 2, blz 1205
 
1621 Kapittel 16.
Plakkaat op de stegen en wegen en octrooi om de rivier de Aa van hier naar Helmond bevaarbaar te maken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1621-1622. Deel 2, blz 1295
 
1624 Kapittel 22.
Bevaarbaarmaking van de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmont, om den turf uit de Peel, en ook andere waren, goedkoop te doen vervoeren.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1624-1625. Deel 2, blz 1319
 
1625 Kapittel 6.
Aan Jonkh. Alexander van Cortenbach, Heer van Helmont, voor zijne medehulp om de rivier de Aa bevaarbaar te maken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1625-1626. Deel 2, blz 1325
 
1625 Kapittel 22.
• Uitgaven van kosten voor het dirigeren en graven der nieuwe vaart door de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmond.
• Commissie uit de regering, den Schout en anderen uit het kwartier van Peelland, over het graven van 's Hertogenbosch naar Helmond.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1625-1626. Deel 2, blz 1326-1327
 
1625 Kapittel 23.
• Octrooi voor het maken der scheepvaart naar Helmond.
• Commissie met den Schout van Aerle-Rixtel, om het graven der vaart in de Peel voor te bereiden en te verkrijgen, dat de heeren van Helmont en Rixtel door hunne sluizen doorvaart zoude verleenen, toestaan eenige verlaten te maken en dat de bruggen over de rivier de Aa zouden worden verhoogd.
• Commissie met de heeren van Helmond en Rixtel en den Schout van Peelland over het graven der vaart naar Helmond.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1625-1626. Deel 2, blz 1328-1329
 
1626 Kapittel 11.
Omslag van 6000 gul. over geheel Peelland voor de fortificatien en brieven aangaande het verbreeden der rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1626-1627. Deel 2, blz 1333
 
1626 Kapittel 21.
Uitgaven aan kosten voor het dirigeren en graven der nieuwe vaart naar Helmont, het opmaken van de sluis te Rixtel en van het octrooi en de ordonnantie, om den turf uit de Peel door de rivier de Aa naar 's Hertogenbosch, te vervoeren.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1626-1627. Deel 2, blz 1334
 
1626 Kapittel 22.
Model in hout voor eene sluis in de rivier de Aa.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1626-1627. Deel 2, blz 1336
 
1627 Kapittel 21.
Uitgaven voor het graven der nieuwe vaart door de rivier de Aa van 's Hertogenbosch naar Helmond en van den dijk bij den Wiel en de gemaakte sluis te Rixtel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1627-1628. Deel 2, blz 1339
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 8, 33, 35, 54, 90, 91, 94, 95, 96, 127, 128, 141, 142, 143, 164, 172, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 207, 220, 232

Jac. Heeren, 'Uit de geschiedenis van de rivier de Aa' in: Taxandria (1936) 237-253, 281-300, 307-324

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 167, 181, 190, 217, 248

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 62, 85

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 21, 62; 17-18 (2000-2001) 285

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 37, 38, 40, 41, 51, 68, 69, 163, 165, 166, 177, 282, 284, 298

n: vermelding in een voetnoot