Waterstaatkundige werken
Stadsrekeningen

1566

Kapittel 12

Suijskensgracht toegedampt om het water binnen de stad te leiden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 758

1571

Kapittel 23

De uitgraving en reiniging der Stads buitenstroomen op last des Hertogs van Alva, gedaan voor rekening van de Stad en het platte land.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 867

1572

Kapittel 15

Herstel van dijken en bruggen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 877

1588

Kapittel 16

Door het hooge water, een gat in den dam buiten den boom, gespoeld, de kosten tot herstel voor 2 deelen ten laste der Stad en voor het derde deel ten laste van den polder het Boschveld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1077

1607

Kapittel 18

De dijk van het boschveld gemaakt, ten tijde dat Kardinaal Andreas te 's-Hertogenbosch was.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1180

1610

Kapittel 20

Commissie tot het opmaken van de dijken te Vught.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1198

1612

Kapittel 17

Octrooi tot opening van het kanaal.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1109

1616

Kapittel 19

Ketenen, krammen, haken en platen aan de poorten en hekels.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1233

1629

Kapittel 10

De doorgebroken dijk tusschen de Vuchter- en St. Janspoort hersteld.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1355