afb. 1629

Leprozenhuis

Hintham

Vermelding
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1997

M.F. Zonneveld

Leprozenzorg te 's Hertogenbosch in de 15e eeuw
Doctoraalscriptie Geschiedenis, specialisatie Middeleeuwse studies Universiteit Utrecht
Bunnik, april 1997
?

R.P.F.M. van der Vlies

Geschiedenis van het Kerkje / leprozenhuis of lazerij te Hintham
's-Hertogenbosch, ?
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 37

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 511-514

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 27, 179n, 214, 219, 220

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 34, 123, 124, 125, 134, 272

n: vermelding in een voetnoot