afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 juli 2009

Hof van Brabant

Hinthamerstraat 20-28

Achter de voorgevel

Het 'kantoor' van de hertog in de Hof van Brabant

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 januari 1997
Sasse van Ysselt

Het Hof van Brabant

269
270
271
272
273
274
275
276
Noten
1.Van Heurn Historie II. p. 214.
2.Deze straat heette aanvankelijk ook het Hof van Brabant. Zie Schepenakte van den Bosch van 1537, Reg. n 151 f. 236 vso. In eene zelfde akte van 1564 (Reg. n 237 f. 178) wordt die straat genaamd: vicus, dictus 's Hertogenhoff.
3.Hij was de zoon van Nicolaas van Berckel, die weder de zoon was van Jan en Maria Heym voornoemd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 269-276
Artikelen
1997

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Het 'kantoor' van de hertog in de Hof van Brabant
Brabants Dagblad donderdag 30 januari 1997 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 85, 143

n: vermelding in een voetnoot