afb.

Wethouderskamer

Stadhuis

De aan de Markt grenzende 'wethouderskamer' dateert in de huidige vorm van 1763. De in rococostijl uitgevoerde inrichting, zoals het fraaie plafond en de schouw, is naar een ontwerp van de Bossche architect Verhellouw. Ook hier zijn de wanden bekleed met goudleer. De portretten van stadhouder koning Willem III en zijn gemalin Mary I Stuart zijn voorzien van prachtige, laat zeventiende-eeuwse baroklijsten. Het schoorsteenstuk is een zogenaamd witje, een grisaille (schilderwerk waarbij alleen tinten worden aangebracht) in de stijl van de schilder Jacob de Wit waarin de verovering van de stad door Frederik Hendrik in 1629 symbolisch wordt uitgebeeld.
Gemeentefolder Het Stadhuis, december 1999
Artikelen
1990

Henk Bruggeman

Een kamer met goudt leer behangen
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch september 1990)
 
1990

Henk Bruggeman

Het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Het goudleerbehang
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch monumentendag 1990)
 
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 126-130, 148-151

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 322

n: vermelding in een voetnoot