afb. 1999

De trouwzaal

Stadhuis

Op weg naar de trouwzaal is een kleine vestibule gebouwd waarvan de hele verluchting heel passend verwijst naar de 'oprechte trouw' die in de zaal daarachter beloofd gaat worden. Marius de Leeuw maakte bij de tekst van Jan van Sleeuwen de plafondschilderingen; het prachtige raam in de nis aan de rechterkant is ook van zijn hand.
De trouwzaal zelf heeft al drie eeuwen die functie. Daarvoor, sinds de bouw in 1563, werd de ruimte gebruikt als griffie. In de griffie werden de administratieve werkzaamheden verricht die voortvloeiden uit de rechterlijke taken van de schepenen. De administratie die voortkwam uit hun werk als bestuurder, werd 'op' de secretarie gedaan. Toen na 1670 het hoofdgebouw werd gerealiseerd, werd de griffie daar naar overgebracht en kreeg de ruimte de functie van trouwzaal.
De wanden van de zaal zijn gestoffeerd met goudleer. De schoorsteenmantel is gemaakt in Lodewijk XVI-stijl. De achterwand laat een prachtig staaltje ambachtelijk schrijnwerk uit de zeventiende eeuw zien in de vorm van een uit duurzaam wagenschot vervaardigde lambrizering met fraai gebeeldhouwde fries. De wand is afkomstig uit de Gaffel, de grote ontvangstzaal van het stadsbestuur, die toen op de plek was gesitueerd waar zich nu de kamers van de burgemeester en de gemeentesecretaris bevinden.
Als we de verschillende schriftelijke gegevens mogen geloven, was deze ontvangstzaal rijk en overdadig ingericht. Bij de grote verbouwing in 1670 is de Gaffel echter verdwenen. De achterwand van de huidige trouwzaal is als enige resterende stuk bewaard gebleven.
Gemeentefolder Het Stadhuis, december 1999
Artikelen
1990

Henk Bruggeman

Het stadhuis van 's-Hertogenbosch. De stoelen van de trouwzaal
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch monumentendag 1990)
 
Diversen
? Verguld zilveren beeld op de schouw van de trouwzaal ter gelegenheid van de herdenking van de 100 jarige onafhankelijkheid 1913 en de volkerenslag bij Leipzig 1813 door de goudsmid Jonkergouw.
Bron: Stadsarchief (0023031)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 55-61, 148-151, 196-197, 287

n: vermelding in een voetnoot