afb. 1999

Trompetgalerij

Stadhuis

Loodrecht op de linkerzijde van de Romangalerij staat de in 1669 gebouwde Trompetgalerij, een bewust gekozen naam omdat het de verbinding vormt met het huis de Trompet in de Ridderstraat dat in 1661 door de stad werd aangekocht voor de uitbreiding van de stedelijke administratie.
Een stukje rechtdoor bevindt zich de iets hoger gelegen antichambre voor de trouwzaal. De ruimte straalt importantie en rust uit door het donkere eikenhout van de eeuwenoude moerbinten, de gebeeldhouwde consoles, de zwarte Namense steen, de roomkleurige travertijn in de diagonale tegelrijen van het vloerpatroon en de blanke wanden.
Het grote schilderstuk is van Jacob Cuyp uit 1630. Het verheerlijkt de veroveraar van 's-Hertogenbosch, de Stedenbedwinger Frederik Hendrik. Het is duidelijk te zien dat de tachtigjarige oorlog, waarin het beleg van 's-Hertogenbosch een episode was, door velen werd beschouwd als een godsdienstoorlog die onwille van de ware christelijke religie was begonnen.
Want zoals God de vrome herdersknaap David de overwinning verleende op de op zijn kracht snoevende, heidense Goliath, zo stond hij ook Frederik Hendrik bij in zijn strijd tegen het onoverwinnelijke geachte, goddeloze Babylon, het kleine Rome: 's-Hertogenbosch. Waarna alle gewesten van de republiek hem hulde brachten in de vorm van zang en dans, harp en tamboerijn. Daarnaast komt de godsdienstige inzet van de strijd nog eens tot uitdrukking in de figuur van de oude vrouw die te midden van al die feestelijke uitbundigheid, aandachtig de bijbel leest.
Gemeentefolder Het Stadhuis, december 1999
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 21, 37, 65, 208, 279

n: vermelding in een voetnoot