afb. Het Zuiden, 8 oktober 1937

De pèrdjes

Stadhuis

De 'perdjes' na restauratie terug in het stadhuis. Rechts stadsbeiaardier Toon van Balkom.
Stadsarchief (0043913)
Beeldhouwkunst

12. Carillon De Perdjes

8
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 8-9
Oe gotte kèk daor

De pèrdjes

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 16 augustus 1984
Artikelen
1946

H.J.M. Ebeling

De "perdekens" in den voorgevel van het Bossche stadhuis
De VVV gids 7 (1946) ongepag.
 
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kèk daor : De pèrdjes
Brabants Dagblad donderdag 16 augustus 1984 (foto)
 
Diversen
Het paardenspel van het carillon (de perdjes en stekemannetjes).
Bron: Stadsarchief (0004187)
Stadsrekeningen
1554 Kapittel 18.
De paardjes in den voorgevel van het stadhuis door Mathijs den uurwerkmaker vermaakt, de uurvoorslag ende hamers versteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1554-1555. Deel 1, blz 692-693
 
1529 Kapittel 97 en 98.
• De beeldsnijder Jasper Mabee veranderd de paardjes der ridders.
• Kosten voor het schilderen der ridders met hunne paarden in genoemd steekspel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1529-1530. Deel 1, blz 467-468
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 200, 201

n: vermelding in een voetnoot