afb.

Oranjegalerij

Stadhuis

De Oranjegalerij heeft haar naam te danken aan de serie portretten van de Oranjevorsten. Van de vader des vaderlands prins Willem I tot en met de huidige Koningin Beatrix.
De koperen draad die precies in een noord-zuid richting over de houten vloer loopt, roept in combinatie met het in het middelpunt geperforeerde gekleurde raam, herinnering op aan een periode waarin het vaststellen van een tijdstip sterk afhankelijk was van de zon. Wanneer er een kleine, scherpe bundel zonlicht door het gat in het gekleurde raam scheen en precies op de koperen staaf viel, was het precies twaalf uur. De zonnetijd. Het Bossche stadhuis is hiermee uniek in Nederland. Overigens is de koperen draad inmiddels voor het grootste gedeelte bedekt door een modern tapijt dat door de vermaarde cartograaf Bleau getekende plattegrond van 's-Hertogenbosch in 1649 toont en waarop de stratenpatronen, de loop van de Binnendieze en de functie van de vestingstad duidelijk xijn te herkennen.
Gemeentefolder Het Stadhuis, december 1999
Artikelen
1891

Ch.C.V. Verreyt

De portretten der Oranjevorsten op het stadhuis te 's-Hertogenbosch
Nav. (1891) 610-612
 
1990

Henk Bruggeman

Het stadhuis van 's-Hertogenbosch. Het karpet van de Oranje-galerij
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch monumentendag 1990)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 62, 76, 81, 106, 110-112, 131, 139, 197, 211

n: vermelding in een voetnoot