Kelders

Stadhuis

Stadsrekeningen
1530

Kapittel 9

De nieuwe kelder onder het stadhuis.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 469
 
1532

Kapittel 11

Verhuring der nieuwe kelders onder het stadhuis.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 488
 
1547

Kapittel 8

De kelders onder het stadhuis ten gebruike aan de pachters van den wijnaccijns afgestaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 648
 
1556

Kapittel 8

De kelders onder het stadhuis ingerigt en gebruikt tot gevangenis van de Fransche krijgsgevangenen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 701
 
1556

Kapittel 16

Voorziening der kelders onder het stadhuis tegen het ontvlugten der daarin opgesloten Fransche krijgsgevangenen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 705
 
1558

Kapittel 9

De kelders onder het stadhuis niet verhuurd, om de ziekte onder de Fransche krijgsgevangenen ontstaan die daarin zijn opgesloten geweest.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 713
 
1559

Kapittel 15

De kelders onder het stadshuis alsnog onverhuurd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 717
 
1577

Kapittel 12

Een kelder onder het stadhuis naast de gaffel, tot gevangenis gebruikt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 939
 
1584

Kapittel 16

Gevangen Staatsche soldaten in den kelder van het Stadhuis opgesloten.
Onderhoud dier gevangenen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1051
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 237-242

n: vermelding in een voetnoot