Kelders

Stadhuis

Voorkelder, kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Stadsrekeningen
1530 Kapittel 9.
De nieuwe kelder onder het stadhuis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1530-1531. Deel 1, blz 469
 
1532 Kapittel 11.
Verhuring der nieuwe kelders onder het stadhuis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1532-1533. Deel 1, blz 488
 
1547 Kapittel 8.
De kelders onder het stadhuis ten gebruike aan de pachters van den wijnaccijns afgestaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1547-1548. Deel 1, blz 648
 
1556 Kapittel 8.
De kelders onder het stadhuis ingerigt en gebruikt tot gevangenis van de Fransche krijgsgevangenen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1556-1557. Deel 1, blz 701
 
1556 Kapittel 16.
Voorziening der kelders onder het stadhuis tegen het ontvlugten der daarin opgesloten Fransche krijgsgevangenen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1556-1557. Deel 1, blz 705
 
1558 Kapittel 9.
De kelders onder het stadhuis niet verhuurd, om de ziekte onder de Fransche krijgsgevangenen ontstaan die daarin zijn opgesloten geweest.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1558-1559. Deel 1, blz 713
 
1559 Kapittel 15.
De kelders onder het stadshuis alsnog onverhuurd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1559-1560. Deel 1, blz 717
 
1577 Kapittel 12.
Een kelder onder het stadhuis naast de gaffel, tot gevangenis gebruikt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1577-1578. Deel 2, blz 939
 
1584 Kapittel 16.
Gevangen Staatsche soldaten in den kelder van het Stadhuis opgesloten.
Onderhoud dier gevangenen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1584-1585. Deel 2, blz 1051
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 237-242

n: vermelding in een voetnoot