afb.

Kamer van de burgemeester

Stadhuis

De werkkamer van de burgemeester is een fraaie, midden achttiende-eeuwse stijlkamer met een aantal prachtige doeken van Bosschenaar Theodoor van Thulden (1606-1669).
Gemeentefolder Het Stadhuis (december 1999)
Diversen
Schouw Burgemeesterskamer. Schilderij door Theodoor van Thulden. Wildeman met Bossche Wapen.
Deel uitmakend van een serie van 10 prentbriefkaarten.
Bron: Stadsarchief (0004867)
Ontvangkamer burgemeester.
Fotograaf: Ernst van Mackelenbergh, 10 januari 1989
Bron: Stadsarchief (0062896)
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 121-126

n: vermelding in een voetnoot