afb.

Herentrap

Stadhuis

Links van de grote hal, bevindt zich de herentrap. Deze trap leidt naar de eerste verdieping waar de schepenen vroeger hun raadszittingen hielden. De leuning is gemaakt van zwaar eikenhout, waarbij de kruisgewijs geplaatste balken eindigen in kunstig gesneden, naar elkaar gewende hondenkoppen. De grote pijnappels bekronen de hoekpilasters.
Gemeentefolder Het Stadhuis, december 1999
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 141

n: vermelding in een voetnoot