afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 september 1948

FrontonreliŽf

Stadhuis

Beeldhouwkunst

11. FrontonreliŽf

8
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 217

n: vermelding in een voetnoot