afb.

jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois, 1909

Stadhuis

Tegenover het epitaaf staat de marmeren buste van jonkheer P.J.J.S.M. van der Does de Willebois, die van 1884 tot 1917 burgemeester was van 's-Hertogenbosch en onder wiens bewind de eerste uitbreiding buiten de stadwallen werd gerealiseerd: de wijk Het Zand.
Gemeentefolder Het Stadhuis (december 1999)
Dossier
Marmer buste van jonkheer P.J.J.S.M. van der Does de Willebois
Stadhuis, Markt 1 (Oranjegalerij)
Stadsarchief (BOS 6321)
Afbeeldingen

31 maart 2007

31 maart 2007
   
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 109-110

n: vermelding in een voetnoot