afb. Fotopersbureau Het Zuiden

Beiaard

Stadhuis

Stadsbeiaardier Toon van Balkom aan het klavier.
Stadsarchief (0032696)
Artikelen
1914

Carillon te 's Hertogenbosch

Door de firma Eijsbouts, te Asten, klokken fabrikanten aldaar, is op voortreffelijke wijze het speelwerk van het carillon van den stadhuistoren te 's Hertogenbosch geheel gerestaureerd. De heer Adr. Biemans, organist te Oisterwijk, verzorgde het muzikale gedeelte der restauratie, zodat de Bosschenaren het reeds sedert geruimen tijd zwijgende carillon zeker weder tot hunne voldoening zullen hooren spelen.
Redactie | De Tijd zaterdag 26 december 1914 | 6
1928

P.A. van Westrheene

Iets van een vijftiend'eeuwschen beiaard in Den Bosch en Veere
Bespelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch in juni, juli en augustus 1928
Heinen 's-Hertogenbosch, 1928
 
1995

Jacques Maassen, Lex Meeuwesen

Beiaarden in Noord-Brabant
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Enschede, 1995
 
1975

Redactie

Voor restauratie én uitbreiding
Actie 'Ton voor carillon' in Den Bosch van start
Brabants Dagblad donderdag 10 april 1975 (foto)
 
1975

Noud Verhoeven

In het monumentenjaar 1975
Enkele grepen uit de historie van het Bossche stadhuis en zijn carillon
Het Stadsblad donderdag 1 mei 1975 (foto's)
 
1975

Noud Verhoeven

Gebroeders Hemony waren 'bouwers' stadhuiscarillon Den Bosch
Het Stadsblad woensdag 7 mei 1975
 
1975

Redactie

Carillon zwijgt tijdelijk
Brabants Dagblad vrijdag 5 september 1975 (foto)
 
1982

S. van Balkom

De carillons van 's-Hertogenbosch
Gemeentebestuur. 's-Hertogenbosch 1982
 
1997

Sjef van Balkom

Beiaard-babbel
Rond Janus en Bet 2 (1997) 17-19
 
1997

Sjef van Balkom

Beiaard-babbel
Rond Janus en Bet 3 (1997) 14-19
 
1978

Redactie

Gerestaureerde beiaard van Bossche stadhuis in gebruik gesteld. Carillon klonk op koninginnedag
Brabants Dagblad zaterdag 1 mei 1976 (foto)
 
1982

S. van Balkom

De carillons van 's-Hertogenbosch
Gemeentebestuur. 's-Hertogenbosch 1982
 
1998

Joost van Balkom

Ingrijpende opknapbeurt beiaarden hoognodig
Kringnieuws 4 (1998) 6-7
 
2003

Wim Hagemans

Carillon toren stadhuis in revisie
Brabants Dagblad donderdag 27 maart 2003
 
2004

Peter Tak

Restauratie carillons stadhuis en Sint-Jan
Reflex 4 (2004) 16-17
 
2004

Marjan Vonk

Week of Bell's van 15-23 mei 2004
Kringnieuws 3 (2004) 13-14
 
2004

Leo Adriaenssen, Johan Adriaenssen

Grim en haar kinderen
Uit het verleden van de Bossche beiaards
Bossche Bladen 2 (2004) 63-68
Diversen

De klokken van het carillon

Fotopersbureau Het Zuiden (CS), 23 april 1952
Bron: Stadsarchief (0000865)

De trommel van het carillon

GAHt (Koos Post), 7 april 1982
Bron: Stadsarchief (0008441)
Raadsbesluiten
2002

Restauratie carillons Sint Janstoren en Stadhuis

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met restauratie van de beiaards van zowel de Sint Janstoren als het Stadhuis. De kosten van de restauratie voor de carillons van de Sint Janstoren bedragen € 340.335,16. Die van het Stadhuis zijn € 137.949,19.
B&W Besluitenlijst 26 maart 2002
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 201, 204, 205

Jacques Maassen, Lex Meeuwesen, Beiaarden in Noord-Brabant (1995) 20

n: vermelding in een voetnoot