afb. Fotopersbureau Het Zuiden

Beiaard

Stadhuis

Klokken

Gieter: F. en P. Hemony, 1649

Nr.
Toon
Diameter (cm)
Gewicht (kg)
Opschrift
1
d2
65,00
160,00
Laudate Dnum in cymbalis Bene Sonantibus
2
e2
60,00
-
Laudate Dnum in cymbalis ivbilationis Anno Domini MDCIL
3
fis2
52,00
-
Benedicamus patrem en filium cum s. Spiritu: Anno MDCIL
4
g2
48,00
-
F. en P. Hemony me f. Zutphaniae Anno MDCIL
5
gis2
47,00
-
F. en P. Hemony me fec. Zutphaniae Anno Domini MDCXLIX
6
a2
44,00
-
F. en P. Hemony me f. Zutphaniae MDCIL
7
ais2
42,00
-
F. en P. Hemony me fec. Zutphaniae Anno MDCXLIX
8
b2
39,00
-
F. en P. Hemony me f. Zutphaniae MDCIL
9
c3
37,00
-
Anno Domini MDCIL
10
cis3
35,00
-
Anno Domini MDCIL
11
d3
33,00
-
Anno Domini MDCIL
12
dis3
32,00
-
Anno Domini MDCXLIX
13
e3
30,00
-
Anno Domini MDCIL
14
f3
28,00
-
In 1951 kwamen wij met dertienen naar 's-Hertogenbosch
15
fis3
28,00
-
Anno Domini MDCIL
16
g3
26,00
-
Anno Domini MDCIL

Gieter: Eijsbouts, 1951 (17-28), 1975 (29-35)

Nr.
Toon
Diameter (cm)
Gewicht (kg)
Opschrift
17
gis3
25,00
-
In opdracht van het gemeentebestuur
18
a3
24,00
-
Mr. H.J.M. Loeff Burgemeester / Mr. A.H.L.M. van der Mark secretaris
19
ais3
24,00
-
Wethouders: F.H.J.M. van den Eerenbeemt, P.M. Gielisse
20
b3
23,00
-
N. Schuurmans, Dr. H.J.J. van Veldthoven
21
c4
23,00
-
Toen toren en beiaard hersteld werden
22
cis4
23,00
-
Onder leiding van Gemeentewerken
23
d4
22,00
-
Ir. H.W.Th. Geurtsen, Dir. P.H. van Kessel, adj. Dir. J. van Geffen Techn. H. Ambt.
24
dis4
21,00
-
En onder toezicht van en raad Toon van Balkom beiaardier, H.J.M. Ebeling archivaris
25
e4
21,00
-
Wij vervangen acht „de Hazeklokjes” uit 1691
26
f4
21,00
-
Die eervol hun werk hebben verricht
27
fis4
21,00
-
Vijf van ons vullen de „Hemony” klokken van 1649 aan
28
g4
21,00
-
Wij zijn door Eijsbouts te Asten in 1951 gegoten
29
gis4
20,00
-
Een ton voor een carillon M.75, Gaudete (mr. K. van Rijckevorsel uit Driebergen)
30
a4
20,00
-
M.F. Bertrums (M.J. Bertrums, Fonteinstraat)
31
ais4
20,00
-
J. en L. Putters (Jac. Putters, Koningsweg)
32
b4
20,00
-
Koest (J.F. Timmer, Ampèrestraat)
33
c5
19,00
-
De Eenhoorn (Apotheker Albers, Markt)
34
cis5
19,00
-
Anja (Anja van den Meerendonk, Vughterstraat)
35
d5
18,00
-
Corinne Boll (Corinne Boll, Haverdonklaan)

Het automatisch spel is aangesloten op een trommel, omvang twee oktaven, 90 maten, 2700 gaten, 59 cm breed, 105 cm diameter met vaste noten, sinds 1954 electrisch aangedreven.
Sinds 1975 is er een electrische klik.
De trommel is in 1649 gemaakt door Juriaan van Sprakel uit Zutphen. De verbindingen zijn gemaakt volgens het broeksysteem.
S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 28-32
Artikelen
1914

Carillon te 's Hertogenbosch

Door de firma Eijsbouts, te Asten, klokken fabrikanten aldaar, is op voortreffelijke wijze het speelwerk van het carillon van den stadhuistoren te 's Hertogenbosch geheel gerestaureerd. De heer Adr. Biemans, organist te Oisterwijk, verzorgde het muzikale gedeelte der restauratie, zodat de Bosschenaren het reeds sedert geruimen tijd zwijgende carillon zeker weder tot hunne voldoening zullen hooren spelen.
Redactie | De Tijd, zaterdag 26 december 1914 | 6
1928

P.A. van Westrheene

Iets van een vijftiend'eeuwschen beiaard in Den Bosch en Veere
Bespelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch in juni, juli en augustus 1928
Heinen 's-Hertogenbosch, 1928
 
1975

Redactie

Voor restauratie én uitbreiding
Actie 'Ton voor carillon' in Den Bosch van start
Brabants Dagblad, donderdag 10 april 1975 (foto)
 
1975

Noud Verhoeven

In het monumentenjaar 1975
Enkele grepen uit de historie van het Bossche stadhuis en zijn carillon
Het Stadsblad, donderdag 1 mei 1975 (foto's)
 
1975

Noud Verhoeven

Gebroeders Hemony waren 'bouwers' stadhuiscarillon Den Bosch
Het Stadsblad, woensdag 7 mei 1975
 
1975

Redactie

Carillon zwijgt tijdelijk
Brabants Dagblad, vrijdag 5 september 1975 (foto)
 
1982

S. van Balkom

De carillons van 's-Hertogenbosch
Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch 1982
 
1997

Sjef van Balkom

Beiaard-babbel
Rond Janus en Bet 2 (1997) 17-19
 
1997

Sjef van Balkom

Beiaard-babbel
Rond Janus en Bet 3 (1997) 14-19
 
1978

Redactie

Gerestaureerde beiaard van Bossche stadhuis in gebruik gesteld. Carillon klonk op koninginnedag
Brabants Dagblad, zaterdag 1 mei 1976 (foto)
 
1982

S. van Balkom

De carillons van 's-Hertogenbosch
Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch 1982
 
1995

Jacques Maassen, Lex Meeuwesen

Beiaarden in Noord-Brabant
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, Enschede 1995
 
1998

Joost van Balkom

Ingrijpende opknapbeurt beiaarden hoognodig
Kringnieuws 4 (1998) 6-7
 
2003

Wim Hagemans

Carillon toren stadhuis in revisie
Brabants Dagblad, donderdag 27 maart 2003
 
2004

Peter Tak

Restauratie carillons stadhuis en Sint-Jan
Reflex 4 (2004) 16-17
 
2004

Marjan Vonk

Week of Bell's van 15-23 mei 2004
Kringnieuws 3 (2004) 13-14
 
2004

Leo Adriaenssen, Johan Adriaenssen

Grim en haar kinderen
Uit het verleden van de Bossche beiaards
Bossche Bladen 2 (2004) 63-68
Raadsbesluiten
2002

Restauratie carillons Sint Janstoren en Stadhuis

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met restauratie van de beiaards van zowel de Sint Janstoren als het Stadhuis. De kosten van de restauratie voor de carillons van de Sint Janstoren bedragen € 340.335,16. Die van het Stadhuis zijn € 137.949,19.
B&W Besluitenlijst 26 maart 2002
 
Afbeeldingen
  • 23 april 1952
  • 7 april 1982
Literatuur en bronnenpublicaties

S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 28-32

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 41-47

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 201, 204, 205

Jacques Maassen, Lex Meeuwesen, Beiaarden in Noord-Brabant (1995) 20

Cees Slegers, Van Balkom Beiaardiers (2015) 20, 68-69, 106-111, 124, 132

n: vermelding in een voetnoot