afb. Felix Janssens, 22 juni 1989

Wandelsport

Artikelen
2020

Francien van den Heuvel

Wandelmedailles: een vorm van stadspromotie en geschiedenis
Bossche Kringen 1 (2020) 48-49