afb. Patrick van Exel, 4 oktober 2007

Roeivereniging De Hertog

Artikelen
2008

Wim Hagemans

Water staat roeiclub De Hertog aan lippen
Brabants Dagblad, vrijdag 8 februari 2008
 
2008

Redactie

Uitspraak rechter over bouwplan roeivereniging over drie weken
Brabants Dagblad, donderdag 27 november 2008
 
2008

Redactie

Roeiclub mag van rechter bouwen
Brabants Dagblad, donderdag 18 december 2008
 
2009

Redactie

Voorbereiding bouwplan Hertog begonnen
Brabants Dagblad, woensdag 11 maart 2009
 
2009

Rechter maakt korte metten met nieuw verzoek uitstel De Citadel

Bouw clubhuis van roeiclub De Hertog gaat nu écht van start
Wim Hagemans | Brabants Dagblad, vrijdag 20 maart 2009
 
2009

Dommelregatta vanuit Gestel

De Hertog aan de Citadel in Den Bosch krijgt een nieuw clubhuis, waarvan de bouw deze maand is gestart met het boren van gaten voor de fundering van het gebouw.
Kees van der Zandt | Brabants Dagblad, maandag 27 april 2009
 
2010

Sjuul van der Pol

Vlag in top bij De Hertog
Stadsblad, woensdag 20 januari 2010
 
2014

Hertog komt roeiwater te kort

De Bossche roeivereniging De Hertog trekt aan de bel. Er dreigt gebrek aan voldoende roeiwater in de stad.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, vrijdag 3 januari 2014 | 25
 
2017

Roeiers De Hertog vieren zilveren jubileum

Een kwart eeuw geleden probeerden ze de boel zo goed als mogelijk drijvende te houden, dit jaar viert Roeivereniging De Hertog haar 25-jarig jubileum.
Peter de Bruijn | Brabants Dagblad, woensdag 18 januari 2017 | Regio 5
 
2022

Roel Kuilder

Roeivereniging De Hertog verkeert in onrustig vaarwater
Brabants Dagblad, donderdag 17 november 2022 | Regio 3
 
Raadsbesluiten
2005

Herinrichting locatie 'Houtpad'

Het college heeft de ruimtelijke uitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting van het gebied "Houtpad". Deze worden vertaald in het ontwerpbestemmingsplan "De Muntel en de Vliert". De herinrichting maakt onder meer nieuwbouw voor de roeivereniging De Hertog mogelijk.
Het college informeert de raad over de ruimtelijke uitgangspunten in de raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan "De Muntel en de Vliert".
B&W Besluitenlijst 4 oktober 2005
 
2007

Gemeentelijke borgstelling De Hertog

Het college verstrekt een borgstelling aan de roeivereniging De Hertog voor een hypothecaire lening die de vereniging wil afsluiten om een clubhuis aan het Houtpad te realiseren. Het college staat borg voor de lening als ook SWS voor eenzelfde bedrag borg wil staan.
B&W Besluitenlijst 2 oktober 2007
 
2008

Huisvesting roeivereniging De Hertog

Het college verzoekt per brief aan de Bond Heemschut in te stemmen met de plannen voor de huisvesting van Roeivereniging De Hertog. De plannen houden in grote lijnen in het respecteren van de situatie zoals deze bestond in de 17e en 18e eeuw.
B&W Besluitenlijst 15 april 2008
 
2010

Brief Roeivereniging De Hertog

Het college beantwoordt de brief van Roeivereniging De Hertog over de beoogde sortiebrug bij de Citadel. Het college geeft hierin aan de kwestie van de doorvaarbreedte onder de brug te laten beoordelen door een deskundige.
B&W besluitenlijst 2 maart 2010