afb. G.J. Dukker, februari 1973

Preekstoel

vervaardiger: atelier A.I. Rutten, ongeveer 1843
techniek: eikenhout
locatie: Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
herkomst: 's-Hertogenbosch, Sint Pieter

Janssen

Preekstoel

49
Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 49
Sint-Odulphus van Brabant

Preekstoel

odulphusvanbrabant.nl
Afbeeldingen
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
  • februari 1973
Literatuur en bronnenpublicaties

Handleiding bij de rondgang door St. Pieter te Oirschot (z.j.) 3

Toine Janssen, 'Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad' in: KringNieuws 2 (2007) 10

Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 49

Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 6

St. Pieter Oirschot (1998) 8 (nr. 14), 9, 12

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

n: vermelding in een voetnoot