afb. Toine Janssen

Onze Lieve Vrouw van Sint Geertrui

locatie: Bouwloods Sint Jan
herkomst: 's-Hertogenbosch, Geertruiklooster; St. Pieterskerk

Janssen

Onze Lieve Vrouw van Sint Geertrui

50
Bronnen
ĽP.J. Magry & C.M.A. Caspers, Bedevaartsplaatsen in Nederland | 2 : Noord-Brabant (1998)
Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 50-51
Afbeeldingen
  • 1946
  • 1952
  • 1952
Literatuur en bronnenpublicaties

Martijn J. Adelmund, '5 Het lelijke beeldje uit de Sint-Pieter' in: Mysteries in Noord-Brabant (2006) 29-30

Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 50-51

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 339

n: vermelding in een voetnoot