afb. G.Th. Delemarre

Maria altaar

Janssen

Maria altaar

48
Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 48
Literatuur en bronnenpublicaties

Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 48

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 339

St. Pieter Oirschot (1998) 6 (nr. 8)

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

n: vermelding in een voetnoot