A
Altaren:
Hoofdaltaar
Maria altaar
Passiealtaar
B
Beelden:
Algemeen
Franciscus Xaverius
H. Barbara
Houten beeld van Christus
Onze Lieve Vrouw van Sint Geertrui
Sint Antonius van Padua
Sint Ignatius
Sint Johannes Nepomuk
Sint Jozef met Kind
Sint Petrus
Sint Vincentius de Paolo
Biechtstoelen
D
Doopvont
G
Glas-in-loodramen:
Algemeen
David
Emmausgangers
H. Cecilia
H. Elisabeth van Thüringen
H. Theresia
Johannes de Evangelist
Lodewijk ontvangt de doornenkroon van Christus
Wijding H. Augustinus
Zending apostelen door Christus
Zonder titel (1)
Zonder titel (2)
K
Kerkinventaris:
Algemeen
Ampullen (1751'52)
Ciborie (1648'1649 of 1666'67)
Kelk met pateen (1621'22)
Schotel met bloemdecor (1683'84)
Klokken
Kruiswegstaties
M
Monument Pater Dobbe
P
Preekstoel
S
Schilderijen:
Algemeen
De kroning van Maria
Doop van Christus in de Jordaan
Leonardus van Veghel
Martelaren van Gorcum
Petrus
Smits-orgel