afb.

Preekstoel

techniek: marmer met gietbronzen trap
vervaardiger: Henri Jonkers

Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Jansen, A. van Leeuwen en G. Vrins, Arbeid Sere voert tot Eere (1989) 123

n: vermelding in een voetnoot