afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 10 augustus 1942

H. Liduina van Schiedam

vervaardiger: Frans Kops

Geschenk van de parochie bij het 50-jarig priesterfeest en 40-jarig pastoraat van pastoor G. van der Kant.
Afbeeldingen