afb.

H. Johannes de Doper

techniek: koper
vervaardiger: Michiel van Bokhoven (1852-1929)
locatie: trap preekstoel

Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Jansen, A. van Leeuwen en G. Vrins, Arbeid Sere voert tot Eere (1989) 122

Paul Spapens, Kees van Kemenade, 366 Heiligendagen (2005) 232-236

n: vermelding in een voetnoot