Uurwerk

Sint Jan

Artikelen
2021

Pieter van der Schoot

Een pleidooi voor eerherstel van een heel bijzonder kunstwerk
Bossche Kringen 3 (2021) 30-38
 
Stadsrekeningen
1521 Kapittel 74.
Nieuwe uurwerken in St. Jans- en den stadhuistoren, door den uurwerkmaker uit Turnhout opgenomen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 375
 
1617 Kapittel 21.
Eene commissie spreekt met een Horlogiemaker uit Loraine over het maken van een nieuw voorslag in het uurwerk van St. Jans toren en onderhandelt met mr. Nicolaas Nijhoff tot het maken van een nieuw groot Orgel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1245