afb. 1982

Westtoren

Sint Janskathedraal

Bossche monumenten

De toren van de Sint-Jan

door Ed Hupkens

14
Stadsblad woensdag 1 oktober 2014 | 14
De eerste restauratie

De westtoren, 1871-1874

73
74
Noten
79.Brieven van de Commissie voor de herstelling van het uitwendige gedeelte van de St. Jan, 23 augustus 1870, en van E. Gugel, 5 september 1870, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. ARA, Dep. Binnenl. Zaken.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 73-74
Rijksmonument

Torenstraat 6

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verhalen en legenden

Kerk en toren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 17 december 1992
Artikelen
1919

Jan Mosmans

Bouwgeschiedenis der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. 1e Hoofdstuk. Reconstructie van den nog bestaanden toren.
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundige Bond 12 (1919) 52-67
 
1972

Redactie

Om dringend noodzakelijk herstel van (gemeente)toren in het totale restauratieplan op te nemen: Restauratiecommissie 'St.Jan' wil overdracht toren aan kerk
Brabants Dagblad vrijdag 14 juli 1972 (foto)
 
1975

Redactie

Restauratie in staat van voor de brand van 1830. Toren St.Jan wordt in oude luister hersteld
Brabants Dagblad woensdag 15 oktober 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Restauratie toren St.Jan in beeld
Brabants Dagblad dinsdag 21 oktober 1975 (foto, tekeningen)
 
1975

Redactie

Moeilijke keuze voor verdere restauratie. Toren Sint Jan in studie
Brabants Dagblad vrijdag 31 oktober 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Boschboom-voorzitter Jos van der Vaart: Toren St.Jan pas in 1505 afgebouwd
Brabants Dagblad woensdag 12 november 1975 (foto)
 
1976

C. Peeters

Bouwgeschiedenis en restauratie van de Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch
Gemeentewerken 10 (1976) 245-252
 
1977

Redactie

Algemene omschrijving van de 2e fase van de herstelwerkzaamheden aan de gemeentetoren te 's-Hertogenbosch
Buro voor restauratiewerken en nieuwbouw h.e. Teering b.v. ('s-Hertogenbosch 1977)
 
1982

C. Peeters, H.E. Teering

De Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 1982)
 
1982

C. Peeters

De Sint Janstoren, 1e oplage
Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1982)
 
1983

C. Peeters

De Sint Janstoren, 3e oplage
Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983)
 
1984

C. Peeters, Frans Michels

Der Turm der St. Janskirche
Gemeente 's-Hertogenbosch, Kabinet en voorlichting ('s-Hertogenbosch 1984)
 
1984

C. Peeters

St. John's tower
Gemeente 's-Hertogenbosch, Kabinet en voorlichting ('s-Hertogenbosch 1984)
 
1985

Wim Hagemans

Hoofdbrekens rond westertoren : Gebouw was nooit echt af
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 55
 
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Kerk en toren
Brabants Dagblad donderdag 17 december 1992
 
2018

Ronald Glaudemans

De Sint-Janstoren van Piet van Kessel
Bossche Kringen 2 (2018) 26-29
 
2020

Rolf Hage

Archiefpraat : De toren van de Sint-Jan
Bossche Kringen 1 (2020) 25-26
 
2020

Jo van Veldhuizen

Reactie op het artikel van Rolf Hage, De toren van de Sint-Jan
Bossche Kringen 3 (2020) 66
 
2021

Nik de Vries

Restauratie en onderhoud toren Sint-Jan
Bossche Kringen 1 (2021) 49
 
Boeken
1985

C. Peeters

De Sint Janstoren, 4e oplage
Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1985)
 
Diversen
De toren, die 73 m hoog is, bestaat uit vijf vierkante geledingen en een achtzijdige spits die bekroond wordt door een verdiepingsgewijze opbouw van twee open en van balustrades voorziene achtkante lantaarns en een peervormige helm in de top.

Uit 'De Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch', april 1982
Open Monumentendag
2015

Toren Sint-Jan

De toren van de Sint-Janskathedraal is sinds de Franse tijd (omstreeks 1800) eigendom van de gemeente. Hoewel vaak ten onrechte wordt gedacht dat de toren door zijn afwijkende materiaalgebruik (baksteen) nieuwer is dan het kerkgebouw, zijn de onderste delen ouder en vormen een restant van het eerste romaanse kerkgebouw van omstreeks 1250. De toren is opgebouwd uit grote bakstenen, zogenaamde ‘kloostermoppen’. De bovenste bakstenen geleding (met klokkenstoel) en spits met uurwerk zijn toegevoegd vanaf het begin van de 16e en 17e eeuw. Hier zijn een kleiner formaat bakstenen gebruikt dan in het onderste deel van de toren. Aan de buitenzijde is de toren aan de onderkant bekleed met Udelfanger zandsteen (restauratie eind 19e eeuw, daarvoor tufsteen). De bakstenen buitenschil van de toren is, nadat deze in de 19e eeuw al eerder was vernieuwd in een harde machinale steen, tijdens de restauratie in het begin van de jaren 80 opnieuw gereconstrueerd met behulp van handvorm bakstenen met dezelfde afmetingen als het oorspronkelijke werk.
De wijzerplaten en torenlantaarns zijn bij deze restauratie gereconstrueerd naar hun oorspronkelijke vorm.
Magazine Open Monumentendag (2015) 19
 
Stadsrekeningen
1581 Kapittel 16.
Seinvanen, om op St. Janstoren te gebruiken, van rood en zwart laken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1150
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 89

John Damen, Gids voor de Sint-Jan (1982) 25-26

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 20

C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's-Hertogenbosch (1907) 125-129

n: vermelding in een voetnoot