afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 april 2007

Kapel van de kerk

Sint Janskathedraal

In deze eerste straalkapel kwamen in de middeleeuwen de leden van het rederijkersgilde van St. Catharina bijeen. Het oorspronkelijke altaar (1418) was daarom ook gewijd aan deze heilige. Nu treft men er het altaar dat de Kerk verzinnebeelt aan. Het werd ontworpen en geschilderd door J.B. Anthony, terwijl H. van der Geld het snijwerk verzorgde (1910).
Dit retabel was gedacht als tegenhanger van het middeleeuwse Lijdensaltaar, dat van 1904 tot 1948 precies tegenover dit neogotische retabel in de laatste straalkapel stond opgesteld. Nu bevindt het Lijdensaltaar zich elders in de kerk.
Toont het oude Lijdensaltaar het leven van Jezus, op het neogotische altaar wordt de door jezus gestichte Kerk afgebeeld; Pinksteren (middenpaneel), lijdend (rechterpaneel), strijdend (linkerpaneel) en triomferend (middenpaneel boven).
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
WimbergreliŽfs
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 136

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 47

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373

n: vermelding in een voetnoot