afb. A.G. Schull, 1876

Noordelijke schipzijbeuken

Sint Janskathedraal

De eerste restauratie

De noordelijke schipzijbeuken, 1874-1878

74
75
Noten
82.Vgl. noot 77.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 74-75
Beelden
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 141-148

n: vermelding in een voetnoot