Zuidelijke koorzijbeuken

Sint Janskathedraal

De eerste restauratie

Zuidelijke koorzijbeuken met aanbouwsels, 1917-1922

79
80
81
82
Noten
92.'Het restaureeren van oude bouwwerken' (ongesigneerd), De Bouwwereld 9 (1910), 225-226, 232-235, 237-239, 245-246, waarin opgenomen I. Praeadvies Jos. Th.J. Cuypers (232-235) en II. Praeadvies W. Vogelsang (237-239) voor de vergadering van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond op 1 juli 1910, beide ook afgedrukt in Bull. nob 1910, 132-137 en 137-141. De geciteerde tekst staat in het slot van het betoog van De Bouwwereld, 245-246.
93.'Jaarvergadering op vrijdag 9 juli 1915 in Musis Sacrum te Arnhem', Bull. NOB 1915, 137-150.
94.Ongewijzigd herdrukt in 1940. Over de praktijk sinds die Grondbeginselen: Tillema 1975, 121-127. Over de Bossche St. Jan: 155.
95.Jaarverslag der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg over 1918 en 1919, 1, 5.
96.Notulen van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeeling voor het behoud en de herstelling, 1918, 44-49.
97.Zie hierna, onder hoofdstuk 10.
98.Notulen Rijkscommissie 1918, 48.
99.Ibid. 91-117. Over Derkinderen en de monumentenzorg, zie ook Tillema 1975, 389-395.
100.A.J. Derkinderen, Toelichting bij de wandschildering ter herinnering aan de kathedraalbouw in de groote halle van het Bossche Stadhuis, Amsterdam 1896 (eerste en tweede druk); Catalogus Anton Derkinderen 1859-1925, Noordbrabants Museum 10 oct. - 30 nov. 1980, Amsterdams Historisch Museum 19 dec. 1980 - 1 febr. 1981, Drents Museum 13 febr. - 29 maart 1981, 23.
101.A.J. Derkinderen, 'De Staatsbegrooting voor 1918 en de Beeldende Kunsten', De Gids 1918, 1e dl., 149-159.
102.Notulen Rijkscommissie 1918, 100-101.
103.De dichtregels van Victor Hugo stammen uit Les voix intérieurs, IV, A l'arc de triomphe I (= Odes et Ballades II, 8), het eerst gepubliceerd in 1837. Het citaat van Emile Mâle uit: L'art religieux du xiiie siècle en France, Paris 1898 (in de 6e druk, 1925, p. 47).
104.Vertrouwelijke Mededeelingen van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeeling voor het behoud en de herstelling, 1920, 318-322: Onderzoek natuursteen door A.L.W.E. van der Veen, Bilthoven, 2 october 1920.
105.J. Kalf, 'Wat de Oudheidkundige Bond deed en de Monumentencommissie doet voor het restaureeren van oude gebouwen', OJB 1924, 100-101.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 79-82