Pietakapel

locatie: Sint Jan

Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 81-82

n: vermelding in een voetnoot