afb. G.J. Dukker, november 1983

Goede Herderkapel

locatie: Sint Jan

Raam in de voormalige sacristie, thans dagkapel. De aartsengel Michael en de Goede Herder. Ontwerp Marius de Leeuw, 1982, uitvoering atelier Brabant te Tilburg. Schenking van J.M.G. van Lanschot.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (C. Peeters)
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, Sint-Janskathedraal : Bouwhistorisch onderzoek 1999-2008 (2010) 158-179

n: vermelding in een voetnoot