afb. Ton Vogel, 17 april 2020

Gedenkplaten

Sint Janskathedraal

Vogel

Herinneringen aan Zwijsen in het licht

Bronnen
ēDr. J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2010) 216-217
ēJan Mosmans, De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 532-533
Ton Vogel, Bossche Kringen 4 (2020) 52-53
Literatuur en bronnenpublicaties

Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant I (1924) 283-284

C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 372

n: vermelding in een voetnoot