Peeters

12. De gebrandschilderde glazen


325
326
327
328
329
330
331
Noten
1.J. Helbig, Meesterwerken van de glasschilderkunst, Antwerpen/Utrecht 1941, 11; Dez., 'La peinture sur verre en Belgique à l'époque et à la suite de Rogier van der Weyden', Annales du 33e Congrès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, Tournai 4-8 septembre 1949, Doornik 1951, 659-672.
2.In 1604 werden er reparaties aan verricht: mosmans 1931, 122 n. 1. Eén tekening in de verzameling van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, afgebeeld bij J. Helbig, De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten II, Antwerpen 1951, afb. 160 en p. 76, nr. 2741; gedeeltelijk afgebeeld als frontispice in smits 1912, 342. Een andere tekening in het Wapenkundig Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel, in 1959 in Utrecht en Leuven tentoongesteld: Catalogus-Gedenkboek Tentoonstelling Paus Adrianus VI, Centraal Museum Utrecht, Stadhuis Leuven 1959, 274-275, nr. 407.
3.J. Helbig, Les vitraux de la première moitié du xvie siècle conservés en Belgique (Corpus vitrearum medii aevi, Belgique II), Brussel 1968, 155, 158-163.
4.Hezenmans 1866, 134-135; Mosmans 1931, 216-223; Gerlach 1971 d, 53-54.
5.Hezenmans 1866, 117 n. 1.
6.Ms Van Heurn, Beschrijving van St. Jans, f 7r.
7.Wegens de familiewapens worden de kerkramen van Sint Jan ook behandeld door Bloys van Treslong Prins I, 1924, 272-282.
8.Mr. A.F.X. Luyben was lid van de Tweede Kamer, minister van R.K. Eeredienst, burgemeester (1874-1880) van 's-Hertogenbosch. Brief van H.J.M.Ph. Allard te Deurne, 27 februari 1976, aan de auteur, met diverse andere familiegegevens.
9.Notulen van het Kerkbestuur, 5 october 1864 en 25 januari 1865, KA.
10.W.J.F. Juten, 'Eene bijdrage betrekkelijk de familie Mutsaer(t)s', Taxandria 9 (1902), 266.
11.W.J.F. Juten, 'De H. Leonardus van Vechel', Taxandria 10 (1903), 262.
.Zuidelijke zijbeuk
12.Nederlandsch Adelsboek 1915, 292.
13.Brom 1933, 205-206.
14.A. van der Boom, De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600, Amsterdam/Antwerpen 1960, 36.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 325-333