Comme

locatie: Sint Jan

De comme was een zware eiken kast met lood gedekt, zware eiken deuren, gesloten door twee verschillende sloten, en daarboven nog met twee ijzeren dwarsbomen, waar aan groote hangsloten. Daarin werden niet alleen de stads groote en kleine zegels ad legatie bewaard, maar ook de privilegien en andere gewigtige stukken. Zij stond in een kamertje ter westzijde der cathedrale kerk van St. Jan. Thans is zij geplaatst in het stedelijk archief.
Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 251
Artikelen
1980

Rob van de Laar

De stadscomme in de Sint Janskerk in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
s.n. ('s-Hertogenbosch 1980) 137-154
 
Stadsrekeningen
1511 Kapittel 62.
Bezegeling van lijfpensioen of lijfrentenbrieven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 251